Mesečne arhive: januar 2012

Deset godina evra u opticaju

Početkom 2012. obeleženo je 10 godina od puštanja u opticaj novčanica i kovanica evra. Tog 1. januara 2002. je nova valuta, nakon tri godine u platnom prometu, i fizički zamenila u opticaju 11 nacionalnih valuta. Ove 2012. nije bilo prevelike pompe. Kao što je praksa, izdat je komemorativni novčić da obeleži jubilej, čije je idejno rešenje dao austrijski grafički dizajner Helmut Andekslinger.

Kada je odluka o uvođenju evra kao zajedničke valute za zemlje Evropske unije već bila doneta, vodile su se žive rasprave o tome šta bi trebalo da bude odslikano na njegovim novčanicama. I danas mnogima nije jasno zbog čega se na novčanicama evra nalaze slike građevina, i to nepostojećih, a ne portreti ličnosti koje su odigrale značajnu ulogu u istoriji evropske integracije.

Nastavite sa čitanjem

Mađarska na rubu

Međunarodni pritisak na Mađarsku raste. Mađarski ustav koji je stupio na snagu 1. januara  pojačao je već postojeće sumnje glavnih saveznika Mađarske, država članica EU i SAD, u utemeljenost demokratije i zaštitu sloboda. Novi ustav i ostali zakonski akti aktuelne vlade prete vođenju zemlje natrag u autoritarni režim.

Tolerancija i zastupanje različitog mišljenja je glavni test otvorenog, slobodnog društva i odbrane slobode medija, a time i celokupne demokratije. Narušavanje ravnoteže vlasti kroz limitiranje prava opozicije, nezavisnosti institucija koje garantuju zaštitu prava i zakonitosti, nezavisnost sudstva i centralne banke, narušavanje verskih sloboda i principa odvojenosti crkve od države samo su neki od problema koji dovode u pitanje demokratske temelje Mađarske države.

Nastavite sa čitanjem

Danska na čelu kolone

Danska je 1. januara 2012. godine preuzela predsedavanje Savetom ministara Evropske unije po sedmi put. A EU je u jednoj od najvećih ekonomskih kriza u svojoj 53-godišnjoj istoriji: dužnička kriza unutar evrozone još uvek traje, koraci za njeno rešavanje tek treba da budu preduzeti u prvih šest meseci tekuće godine, dok je političko jedinstvo Evropske unije i dalje na velikom testu.

Uvođenje funkcije stalnog predsednika Evropskog saveta  je smanjilo vođstvo uloge zemlje koja je na čelu rotirajućeg predsedništva Saveta EU. Sve češće se postavlja pitanje svrhe postojanja rotirajućeg predsedništva i sistema Trojke.

Nastavite sa čitanjem

Namet na kerozin

Od 1. januara ove godine, evropski Sistem trgovine emisijama (Emission Trading System – ETS) važi i za aviokompanije.  To znači  da će, od ove godine,  avioprevoznici morati da kupuju dozvole, tj. moraće da plate za emisije gasova staklene bašte koje njihova aktivnost neminovno proizvodi, a koji su u sektoru saobraćaja definitvno najveći izvor zagađenja.

Novi režim odnosi se na sve letove iz  i u Evropsku uniju, bez obzira na zemlju u kojoj je prevoznik registrovan.  I pored snažnih pritisaka, pre svega američkih kompanija i američke administracije da se odustane od ovakvog plana, Evropski sud pravde je nedavno ustanovio da nema povrede međunarodnog prava, niti  sporazuma o otvorenom nebu.  Američke, kineske, indijske i mnoge druge kompanije i preduzeća nastavljaju da se bune.

Nastavite sa čitanjem

Evropski federalisti Litvanije prvi na Baltiku

Danas je u  parlamentu Litvanije Sejmasu najavljeno osnivanje organizacije koja ima za cilj  da ujedini ljude različitih profesija i različitih političkih partija koje dele  zajedniči cilj da Litvanija bude deo snažne ujedinjene Evrope.

Osnivači pokreta koji će se zvati Unija evropskih federalista  Litvanija (UEF Litvanija), kažu da će to biti ne-vladina građanska organizacija.  Oni svi žele da vide Evropu koja je politički i ekonomski ujedinjena, sa  zajedničkim Ustavom, nadnacionalnim strukturama upravljanja, zasnovanu na  delotvornoj transnacionalnoj demokratiji.

Nastavite sa čitanjem